lomasolowt

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים תשלום מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי שירותי ליווי – לספק לבנות עבודה טובה עם רווחים טובים, והגברים שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי רק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור הן אך ורק במאזן המודל. העלות המשוערת של השכרה יומית בבית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.